Under våren har en grupp studenter från Umeå Universitet varit engagerade i ett projektarbete mot Zert. Syftet var att underlätta för användare av Zert RM att göra ännu bättre riskbedömningar.