Det är inte alltid lätt att hålla reda på vilka bestämmelser och krav som gäller när man ska släppa en ny maskin på marknaden. Så här kommer en sammanfattande information i det viktigaste du behöver veta:

Nu kan du på ett enkelt sätt få hjälp med CE-märkningen av din maskin - Läs mer i vår nyhet

Motorveckan i Lycksele slog återigen rekord.

Nya föreskrifter för statliga myndigheter då det gäller risk och sårbarhetsanalyser börjar gälla den 1 augusti i år. Läs mer här om vilka dessa förändringar är.