Att hantera säkerhet i system och maskiner kan kräva att man ser på varje del och använda sig av SIL-klassning - läs mer om vad det innebär.