Nu kommer en ny föreskrift för tryckbärande anordningar - läs mer om vad detta innebär.

Den 31 maj genomförde vi vår årliga användarträff.