Här skapar du enkelt din EG-försäkran enligt maskindirektivet 2006/42/EG på några minuter.

När du skapar din försäkran kan du välja att få den på ett eller flera språk i samma dokument.

Här kan du se exempel på en EG-försäkran på ett språk eller på flera språk.

Kontakta oss om du vill CE-märka andra typer av produkter och behöver en EG-försäkran för ett annat direktivområde.

5 Enkla steg till din EG-försäkran

Steg 1

Typ av EG-försäkran* MD EG-Försäkran 2A
MD Delvis fullbordad maskin 2B (halvfabrikat)
Vilket språk vill du ha din EG-Försäkran på?
Språk
Engelska
Svenska
Bulgariska
Spanska
Tjekiska
Danska
Tyska
Estniska
Grekiska
Franska
Irländska
Italienska
Lettiska
Litauiska
Ungerska
Maltesiska
Nederländska
Polska
Portugisiska
Rumänska
Slovakiska
Sloveniska
Finska

Utforma din EG-försäkran för det språkområde där den ska säljas. Du kan skapa försäkran för ett eller flera språk i ett och samma dokument.

Här kan du se exempel på en EG-försäkran på ett språk eller på flera språk.
*) Obligatorisk

Steg 2
*) Obligatorisk **) Obligatoriskt vid serieproduktion

Steg 3

Standarder, direktiv eller andra föreskrifter*
Vi försäkrar att maskinen uppfyller alla tillämpliga bestämmelser i 2006/42/EG.
Vi försäkrar att maskinen uppfyller alla tillämpliga bestämmelser i 2006/42/EG och i följande direktiv och standarder:
*) Obligatorisk

Steg 4

Om tillverkaren ligger utanför EU måste du ange en representant som finns inom EU.
*) Obligatorisk **) Obligatoriskt när tillverkaren finns utanför EU

Steg 5

När alla uppgifter är rätt ifyllda har du det dokument som krävs enligt maskindirektivet 2006/42/EG.

Nu behöver vi dina uppgifter och en e-postadress att skicka försäkran till. När du klickar ”hämta” får du en PDF till din e-post.


CAPTCHA Image Refresh Image

Regler och villkor

Jag har läst och godkänt de regler och villkor som gäller för den här webbplatsen.
*) Obligatorisk