Som tillverkare av tryckbärande anordningar finns det krav som du måste följa för att släppa ut den på marknaden. Här får du en sammanfattning av vad du bör tänka på:

Som tillverkare av maskiner är ett av kraven när man släpper en maskin på marknaden, att det finns en korrekt bruksanvisning. Läs mer i denna artikel hur den ska vara utformad.

Nu kommer en ny föreskrift för tryckbärande anordningar - läs mer om vad detta innebär.

Kanban är en metod och ett verktyg för att hantera arbetsflöden och används allt mer inom mjukvarubranschen. Metoden har egentligen sitt ursprung från tillverkningsindustrin. Läs mer om metoden här.

Nu har vi sammanställt en film som visar hur vi jobbar med riskhantering ute i industrin - kolla in den här

Det finns saker man bör tänka på vad gäller säkerhet och krav då man bygger ihop maskiner - läs mer här:

Hur arbetar man för att få en trygg och säker arbetsplats? Läs mer här.

Att hantera säkerhet i system och maskiner kan kräva att man ser på varje del och använda sig av SIL-klassning - läs mer om vad det innebär.

Zert deltar på BOTI-2016 - en konferens och mässa för teknikinformation-läs mer om BOTI här.

Zert deltar på världens största konferens för teknisk dokumentation i Stuttgart mellan den 8-10 november.

Release – Nu släpper vi CLM i molnet

Release - CLM

CLOSE