Varför är teknisk dokumentation så viktig och vem är det som jobbar med att ta fram den?

Låter det intressant? Gå in och läs mer om ansökan!

Vi har i tidigare artiklar beskrivit hur man ska se till att den maskin man tillverkar uppfyller alla europeiska hälso- och säkerhetskrav. Nu skärper även arbetsmiljöverket sina regler för att se till att det är säkra maskiner som finns på marknaden. Idag finns det krav på att alla maskiner ska ha en bruksanvisning och en försäkran om att maskinen följer alla europeiska hälso- och säkerhetskrav.  Arbetsmiljöverket inför nu nya regler

Som tillverkare av tryckbärande anordningar finns det krav som du måste följa för att släppa ut den på marknaden. Här får du en sammanfattning av vad du bör tänka på:

Som tillverkare av maskiner är ett av kraven när man släpper en maskin på marknaden, att det finns en korrekt bruksanvisning. Läs mer i denna artikel hur den ska vara utformad.

Nu kommer en ny föreskrift för tryckbärande anordningar - läs mer om vad detta innebär.

Kanban är en metod och ett verktyg för att hantera arbetsflöden och används allt mer inom mjukvarubranschen. Metoden har egentligen sitt ursprung från tillverkningsindustrin. Läs mer om metoden här.

Nu har vi sammanställt en film som visar hur vi jobbar med riskhantering ute i industrin - kolla in den här

Det finns saker man bör tänka på vad gäller säkerhet och krav då man bygger ihop maskiner - läs mer här:

Hur arbetar man för att få en trygg och säker arbetsplats? Läs mer här.

Release – Nu släpper vi CLM i molnet

Release - CLM

CLOSE