Som tillverkare av maskiner är ett av kraven när man släpper en maskin på marknaden, att det finns en korrekt bruksanvisning. Läs mer i denna artikel hur den ska vara utformad.

Nu kommer en ny föreskrift för tryckbärande anordningar - läs mer om vad detta innebär.

Den 31 maj genomförde vi vår årliga användarträff.

Som tillverkare av en maskin har man vissa krav på sig och en av dem är att skapa en teknisk fil, i denna artikel kan du läsa mer om hur du går tillväga för att göra detta

Zert deltar idag och imorgon på den årliga konferensen som föreningen FTI anordnar. FTI står för föreningen för teknisk information. Konferensen vänder sig främst till de som arbetar med teknikinformation och företag som säljer produkter och tjänster inom området teknikinformation. Konferensen hålls i Göteborg. Några av de spännande föreläsningarna man kan lyssna på är: Telias övergång från Ms Word till Madcap Flare, hur man blir bättre i sin dokumentation och

Kanban är en metod och ett verktyg för att hantera arbetsflöden och används allt mer inom mjukvarubranschen. Metoden har egentligen sitt ursprung från tillverkningsindustrin. Läs mer om metoden här.

Nu har vi sammanställt en film som visar hur vi jobbar med riskhantering ute i industrin - kolla in den här

Det finns saker man bör tänka på vad gäller säkerhet och krav då man bygger ihop maskiner - läs mer här:

Hur arbetar man för att få en trygg och säker arbetsplats? Läs mer här.

Att hantera säkerhet i system och maskiner kan kräva att man ser på varje del och använda sig av SIL-klassning - läs mer om vad det innebär.