Det traditionella arbetssättet för att skriva teknisk dokumentation – rad för rad från början till slut – börjar allt mer trängas bort av topic based authoring (TBA).

Zert är numera medlem i  BOTI, en organisation som arbetar med att stärka området teknikinformation både nationellt och internationellt.

Roll- och ansvarsfördelningen inom ett bygg- eller anläggningsprojekt kan vara svår att få grepp om. Därför lyfter vi ut enskilda roller och förklarar det viktigaste; den här gången har turen kommit till BAS-P.

Roll- och ansvarsfördelningen inom ett bygg- eller anläggningsprojekt kan vara svår att få grepp om. Därför lyfter vi ut enskilda roller och förklarar det viktigaste; den här gången har turen kommit till BAS-U.

Vad är en arbetsmiljöplan och när behöver du upprätta en? Den här artikeln ger dig tydliga och enkla svar på vad du behöver hålla koll på när det kommer till arbetsmiljöplanen.