Nu blir det förändringar i ELSÄK-FS 2016:3 som berör EMC - elektromagnetisk kompatibilitet. De nya förändringar börjar gälla den 1 juni 2016.

25

May 2016

Open space

Om man deltagit på konferenser så har nog många upplevt att de intressantaste diskussionerna och starkaste kontakterna knyts under kafferasterna. Så varför inte ta en hel dags kafferast?

Zert har fått det prestigefyllda uppdraget att jobba i Heliosprojektet som är ett av Sveriges genom tiderna största industriinvestering.

Vad är scrum och varför jobbar vi med det på Zert? Läs mer om detta i artikeln.