Zert deltar i projektet LCMD, läs mer om projektet och varför vi deltar.

Zert deltar på BOTI 2017, läs mer om konferensen och varför vi deltar